Dołącz do nas na Facebooku
Dołącz do nas na Google+

Zakres szkoleń

Nasze kursy uwzględniają zdobycie kompleksowej wiedzy, wiadomości oraz umiejętności pozwalające na uzyskanie pełnego bezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodów mechanicznych.

Nasz kurs prawa jazdy uwzględniają takie elementy nauki jak:

 1. Zachowanie ostrożności, oraz właściwej postawy odnośnie innych uczestników ruchu drogowego.
 2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami, zarówno przy uwzględnieniu jazdy w górnych warunkach pogodowych, jak i również zależnych od pory dnia i nocy na różnego typu nawierzchniach jezdni.
 3. Wpływów funkcji percepcyjnych na podejmowane decyzje, czas ich reakcji, oraz zmianę zachowania kierującego pojazdem.
 4. Typy zagrożeń związanych z brakiem doświadczenia innych uczestników w ruchu drogowym, elementów najbardziej podatnych na ryzyko, czyli dzieci, osób pieszych, rowerzystów, lub osoby z ograniczoną swobodą ruchu.
 5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem pojazdów różnego typu, w różnych warunkach widoczności.
 6. Zasady korzystania z pełnego wyposażenia pojazdu związanego z bezpieczeństwem jazdy.
 7. Zasady przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.
 8. Zasad ruchu drogowego odnoszącego się do ograniczeń prędkości, uwzględniania pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów, oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
 9. Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadkach drogowych, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.
 10. Rodzajów dróg i zagrożeń odnoszących się do ich stanu nawierzchni.
 11. Tematyki związane z zadaniami i kryteriami oceny, nakreślanymi na egzaminach państwowych.

wymiary pojazdu