Dołącz do nas na Facebooku
Dołącz do nas na Google+

Prawo jazdy

Według nowych przepisów, które obowiązują od 19 stycznia 2013 r., aby uzyskać prawo jazdy kategorii B, należy:

  • Zapisać się na kurs prawa jazdy dzwoniąc do nas lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego.
  • Zdobyć zaświadczenie lekarskie o pozytywnym stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych – takie badanie można wykonać u nas w ośrodku w ustalonym wcześniej terminie. Cena za badanie lekarskie wynosi 200zł.
  • Wypełnić wniosek przez Kursanta, w razie potrzeby służymy radą.
  • Utworzyć Profil Kandydata na Kierującego (PKK) – posiadając zaświadczenie lekarskie, wypełniony wniosek przez Kursanta oraz fotografię należy udać się do Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa odpowiedniego do adresu zameldowania aby utworzyć w/w PKK.
  • Należy odbyć kurs teoretyczny, zgodnie z przyjętymi normami nauki prawa jazdy.
  • Należy odbyć kurs praktyczny, kurs odbywa się po ukończeniu kursu teoretycznego, zajęcia odbywają się w dogodnych dla Kursantów godzinach.
  • Należy zdać egzamin wewnętrzny, który odbywa się po zakończeniu kursu teoretycznego i praktycznego w naszym ośrodku, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzaminy mogą odbywać się jednocześnie lub w oddzielnych terminach. Egzamin teoretyczny zachowuje ważność bezterminowo od daty zdania danego egzaminu.
  • Po pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego (teoretycznego i praktycznego), Kierownik ośrodka umieszcza na Profilu Kandydata na Kierującego stosowną informację o zakończeniu szkolenia.
  • Należy pozytywnie zdać Egzamin Państwowy (praktyczny), który jest ostatnim etapem potwierdzającym umiejętności jazdy Kursanta.